3,200 നഗ്നശരീരങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്നു ഒരു നീലക്കടലാക്കിയ വിസ്മയ കാഴ്ച

ഇംഗ്ളണ്ട് കണ്ടതില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഇന്‍സ്റ്റലേഷനായിരുന്നു അത്. അവര്‍ ഒരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ നഗ്നശരീരത്തില്‍ നീലച്ചായം പൂശി. അങ്ങനെ 3,200 നഗ്ന ശരീരങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്നു ഒരു നീലക്കടലായി മാറി. സി ഓഫ് ഹാള്‍ എന്ന പേരില്‍ അമേരിക്കന്‍ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായ സെപെന്‍സര്‍ റ്റിയണിക്കിന്റെ സൃഷ്ട്ടിയായിരുന്നു ഇത് .Nude models prepare to pose for a photograph by U.S. artist Spencer Tunick, for a project titled "Sea of Hull" in Hull city centre, northern England, July 9, 2016. REUTERS/Andrew Yates TEMPLATE OUT

CREDIT PA PLEASE NOTE: USAGE RESTRICTIONS APPLY People take part in an installation titled Sea of Hull by artist Spencer Tunick in Hull. PRESS ASSOCIATION Photo. Picture date: Saturday July 9, 2016. Thousands of people have stripped and been painted blue as they starred in a huge installation to celebrate Hull's relationship with the sea. Hull City Council said 3,200 people took part in the event - the largest of its kind ever to be staged in the UK by New York-based artist Spencer Tunick. See PA story ARTS Naked. Photo credit should read: Danny Lawson/PA Wire PLEASE NOTE: Any imagery generated by the media from attendance at this event will be used for news purposes only and cannot be used for commercial purposes. In the event that a member of the media (or a third party) wish to use the imagery generated from the installation for commercial/advertising or any other purposes, advance written permission from the artist must be sought. Any imagery generated from the event will feature AT LEAST 100 people in the foreground of the shot. No close up shots can be reproduced of individuals involved in the installation.
The Sea of Hull flowed through the streets this morning (Picture: Andrew Yates/Reuters)

Artist Spencer Tunick meets Stephane Janssen, who participated in an installation titled Sea of Hull by the artist in Hulll. PRESS ASSOCIATION Photo. Picture date: Saturday July 9, 2016. Thousands of people have stripped and been painted blue as they starred in a huge installation to celebrate Hull's relationship with the sea. Hull City Council said 3,200 people took part in the event - the largest of its kind ever to be staged in the UK by New York-based artist Spencer Tunick. See PA story ARTS Naked. Photo credit should read: Danny Lawson/PA Wire

Artist Spencer Tunick meets Stephane Janssen, who participated this morning (Picture: Danny Lawson/PA Wire)
REUTERS Nude models prepare to pose for a photograph by U.S. artist Spencer Tunick, for a project titled "Sea of Hull" in Hull city centre, northern England, July 9, 2016. REUTERS/Andrew Yates TEMPLATE OUT
ലയുടെ നാലു വ്യത്യസ്ഥമായ വര്‍ണ്ണങ്ങളിലായിരുന്നു ഇന്‍സ്റ്റിയൂലേഷന്‍. 80 വയസുള്ള സ്റ്റിഫന്‍ ജന്‍സിന്‍ ആണ് ഇന്‍സ്റ്റുലേഷനില്‍ പങ്കെടുത്തതില്‍ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വ്യക്തി. സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും പങ്കെടുത്ത ഇന്‍സ്റ്റുലേഷന്‍ ഇംണ്ടിലെ ക്യൂന്‍സ് ഗ്രാന്‍ഡസിലും നഗര പ്രദേശങ്ങളിലുമായിരുന്നു ചിത്രീകരണം.
Latest
Widgets Magazine