ക്യാമ്പുകളില്‍ ചെമ്മണൂര്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ജ്വല്ലേഴ്സിലെ ജീവനക്കാര്‍ സഹായവുമായി എത്തി…

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളില്‍ ചെമ്മണൂര്‍ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ജ്വല്ലേഴ്സിലെ ജീവനക്കാര്‍ സഹായവുമായി എത്തിയപ്പോള്‍…രാത്രി 12 : 30 ന്ന് തൃശ്ശൂർ താലൂക് ഓഫീസിലെത്തി ഡോ. ബോബി ചെമ്മണൂർ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ നൽകുന്നു

Latest
Widgets Magazine