ഉത്പാദന നിയന്ത്രണം ഭാഗികമായി നീക്കുന്നു; എണ്ണ വില കുറയും

ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണ വില ഉയർന്നതോടെ ഉത്പാദന നിയന്ത്രണം ഭാഗികമായി നീക്കി ഒപെക് രാഷ്ട്രങ്ങൾ. വിയന്നയിൽ ചേർന്ന ഒപെക് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിലാണ് തീരുമാനം. യോഗത്തിൽ സൗദിയും ഇറാനും ഉത്പാദക നിയന്ത്രണം നീക്കാൻ ധാരണയിലെത്തി. ഇതോടെ ആഗോള വിലയിൽ എണ്ണ വില കുറയും.

Latest
Widgets Magazine