മലയാളികളെ വിഷം തീറ്റിച്ച് ഈസ്റ്റേണും ഡബിള്‍ഹോഴ്‌സും; കറിപൗഡറുകളില്‍ മാരക വിഷാംശം അടങ്ങിയതായി കണ്ടെത്തല്‍
June 21, 2018 5:24 pm

കൊച്ചി: ചാനലുകള്‍ക്കും പത്രങ്ങള്‍ക്കും കോടികളുടെ പരസ്യം നല്‍കി മലയാളികളെ വിഷം തീറ്റിച്ച് മാരക രോഗികളാക്കുന്ന കുത്തക കറിപൗഡര്‍ കമ്പനികള്‍ക്ക് ആര്,,,

Top