പ്രണയത്തെ തേടുന്നവരില്‍ കുളിരായി ചാര്‍ലി !പ്രണയം ചാലിച്ച് ചാര്‍ലി യുവമനസ്സുകളിലേക്ക് ..
January 22, 2016 4:02 am

കഥകളില്‍ കൂടി കേട്ടുകേഴ്​വി മാത്രമുള്ള നായകനെ തേടി നായിക നടത്തുന്ന പ്രണയ യാത്ര. വേഗം കൂട്ടിയും കുറച്ചും നടത്തുന്ന ആ,,,

Top