ഭരണം തുടരാൻ കെ.കെ ശൈലജ ശരണം: കഴിഞ്ഞ തവണ വി.എസ് എങ്കിൽ ഇക്കുറി ശരണം കെ.കെ ഷൈലജ ടീച്ചർ: തുടർ ഭരണത്തിന് പിണറായിക്ക് ആശ്രയം ആരോഗ്യ മന്ത്രിയുടെ പ്രതിഛായ

തിരുവനന്തപുരം: കഴിഞ്ഞ തവണ വി.എസിനെ മുന്നിൽ നിർത്തി ഭരണം പിടിച്ച പിണറായി ഇക്കുറി, തുടർ ഭരണത്തിന് ആശ്രയിക്കുക ആരോഗ്യ മന്ത്രി....

ചിലർ പറയുന്നു ഞാനിങ്ങനായത് അമിത മദ്യപാനം മൂലമാണ് എന്ന്: ലിവർ സിറോസിസ് ബാധിച്ചതിനെപ്പറ്റി വെളിപ്പെടുത്തി സലിം കുമാർ

കൊച്ചി: അമിത മദ്യപാനം മൂലമാണ് തനിക്ക് ലിവർ സിറോസിസ് ബാധിച്ചത് എന്ന് പലരും പറഞ്ഞ് നടന്നതായി വെളിപ്പെടുത്തി സലിം കുമാർ. താൻ അസുഖം ബാധിച്ച് കിടന്നപ്പോൾ മരിച്ചതായി....

Regional