എൻ്റെ മാറിടം കാണുന്നതാണോ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം: നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ്: സോഷ്യൽ മീഡിയ കമൻ്റിന് ചുട്ട മറുപടിയുമായി അമല പോൾ

ചെന്നൈ: സിനിമാ താരങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിനു നേരെ സൈബർ ആക്രമണം പതിവാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സിനിമാ നടിമാരുടെ പേജുകളാണ് വ്യാപകമായി പലപ്പോഴും സൈബർ ആക്രമണത്തിന് ഇരയാകുന്നതും. ഇത്തരത്തിൽ....

Regional