മുറവിളി കൂട്ടും ! ഗാന്ധി കുടുംബം വീണ്ടും വരും !തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി സ്ഥാനാർത്ഥി ആയേക്കുമെന്ന് സൂചന
September 3, 2022 1:40 pm

ദില്ലി: കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി സ്ഥാനാർത്ഥി  ആയേക്കുമെന്ന് സൂചനകൾ ശക്തം. അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഗാന്ധി കുടുംബത്തിൽ,,,

കോൺഗ്രസിലെ ആശയ ദാദിദ്ര്യവും, പ്രതിഭാ ദാരിദ്ര്യവും പരിഹരിക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി .കോൺഗ്രസിന്റെ ഇന്റലക്ചൽ പവർഗ്രിഡിനു രൂപമാകുന്നു; സാം പിട്രോഡ മുഖ്യ ആസൂത്രകൻ
June 24, 2018 4:39 pm

ഡല്ലി : കോൺഗ്രസിലെ ആശയ ദാദിദ്ര്യവും, പ്രതിഭാ ദാരിദ്ര്യവും പരിഹരിക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി ആഗോള ഇന്ത്യക്കാരുടെ റിസോഴ്‌സ് പൂൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു.,,,

Top