കൊടും ചൂടിന് കാരണം എല്‍ നിനോ പ്രതിഭാസം..!! വരുന്നത് കൊടും വരള്‍ച്ചയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്
March 29, 2019 10:14 am

തിരുവനന്തപുരം: ശാന്തസമുദ്രത്തിന്റെ തെക്കുകിഴക്കന്‍ ഭാഗം ചൂടുപിടിക്കുന്ന എല്‍ നിനോ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് കേരളത്തിലെ കൊടുംചൂടിന് കാരണമെന്ന് വിദഗ്ധര്‍. എല്ലാ വന്‍കരകളിലെയും,,,

Top