സ്വന്തമായി ബുള്ളറ്റ് വാങ്ങി ഹിമാലയന്‍ ട്രിപ്പ് ആഗ്രഹിച്ചവര്‍ക്ക് നിരാശ; റോയല്‍ എന്‍ഫീല്‍ഡ് പ്ലാന്റില്‍ ഉല്‍പ്പാദനം നിലച്ചു
September 26, 2018 11:45 am

ചെന്നൈ: സ്വന്തമായി ബുള്ളറ്റ് വാങ്ങി അതില്‍ ഹിമാലയന്‍ ട്രിപ്പ് സ്വപ്‌നം കണ്ടിരുന്നവര്‍ക്ക് ഇത് നിരാശ വാര്‍ത്ത. അവരുടെ കാത്തിരിപ്പ് ഇനിയും,,,

Top