കെ.സുധാകരനെതിരെ മോൻസന്റെ ഡ്രൈവർ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ ഗൗരവതരം.മോൻസന്റെ കുറ്റ കൃത്യങ്ങളിൽ സുധാകരനും പങ്ക് – ഇപി ജയരാജൻ
June 14, 2023 10:15 pm

കണ്ണൂർ : കെ. സുധാകരനെതിരെ മോൻസന്റെ ഡ്രൈവർ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ ഗൗരവതാരമെന്ന് ഇ.പി. ജയരാജൻ. സുധാകരന്റെ ജീവനക്കാർക്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി,,,

Top