കെ.സുധാകരനുമായി പ്രശ്നങ്ങളില്ല: ചർച്ചയ്ക്കുശേഷം ബ്രണ്ണനിലെ ഫ്രാൻസിസിന്റെ മകൻ ജോബി
June 21, 2021 1:34 am

കണ്ണൂർ: കെ.സുധാകരനെതിരായ പരമാർശം തെറ്റിദ്ധാരണമൂലെന്ന് ബ്രണ്ണൻ കോളജിൽ സുധാകരന്റെ സഹപാഠിയായിരുന്ന ഫ്രാൻസിസിന്റെ മകൻ ജോബി ഫ്രാൻസിസ്. സുധാകരനുമായി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. കാര്യങ്ങൾ,,,

Top