നടി കത്രീന കെയ്ഫിന്റെ ഡീപ്പ് ഫേക്ക് ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്ത് ; പ്രതിഷേധം കനക്കുന്നു
November 8, 2023 9:36 am

നടി കത്രീന കെയ്ഫിന്റെ ഡീപ്പ് ഫേക്ക് ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്ത്. കത്രീനയുടെ പുതിയ ചിത്രം ടൈഗര്‍ 3യില്‍ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് ഡീപ്പ്ഫേക്ക്,,,

Top