പാപഭാരം ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കരിനു മുകളിൽ?…ദുരന്തകാരണം പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണത്തിലെ വീഴ്ച-പ്രഫ. മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ.പുത്തുമല ദുരന്തത്തിന് കാരണമായത് സോയില്‍ പൈപ്പിംങ്
August 13, 2019 12:17 pm

പുണെ :കേരളത്തിൽ വീണ്ടും പ്രളയ, ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തത്തിനു കാരണം ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാർ ആണെന്ന് വീണ്ടും തെളിയുകയാണ് . പശ്ചിമഘട്ട,,,

Top