ദിലീപിന് പണി കൊടുത്ത് പ്രോസിക്യൂഷന്‍. കൈയില്‍ ഇല്ലെന്ന് ദിലീപ് പറഞ്ഞ ഫോണിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ ഹൈക്കോടതിയ്ക്ക് കൈമാറി
February 1, 2022 2:50 pm

ഹാജരാക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും തന്റെ കൈയില്‍ ഇല്ലെന്ന് ദിലീപ് പറഞ്ഞ ഫോണിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ ഹൈക്കോടതിയ്ക്ക് കൈമാറി പ്രോസിക്യൂഷന്‍. ഈ ഫോണില്‍നിന്ന് 2,000,,,

Top