മോദിയുടെ അച്ഛനാര്? ചോദ്യവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ്, പിന്നാലെ പ്രതിഷേധവും
November 25, 2018 5:31 pm

ഡല്‍ഹി: മോദിയുടെ കുടുംബം എപ്പോഴും വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് തിരികൊളുത്തിയ ചോദ്യമാണ്. മോദിയുടെ ഭാര്യയും അമ്മയും ആരെന്ന് ചോദ്യം ഇതിന് മുമ്പ് ഉയര്‍ന്നതാണ്.,,,

Top