പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ശബരിമല അയ്യപ്പന്റെ തിരുവാഭരണ പേടകത്തെയും അതിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെയും അപമാനിച്ചു. ആചാരലംഘനത്തിന് കോൺഗ്രസ് സമരം ചെയ്യുമോ ?
November 13, 2021 11:17 pm

പത്തനംതിട്ട : പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടര്‍ കളക്ടര്‍ ഡോ.ദിവ്യ എസ് അയ്യര്‍  ശബരിമല അയ്യപ്പന്റെ തിരുവാഭരണ പേടകത്തെയും അതിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ,,,

ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ച തിരുവാഭരണം കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിൽ പന്തളം കൊട്ടാരത്തിന് എന്തവകാശമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി
February 5, 2020 1:22 pm

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല തിരുവാഭരണം പന്തളം രാജകുടുംബം കൈവശം വെയ്ക്കുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്ത് സുപ്രീം കോടതി. ആഭരണം ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചതല്ലേ, സമർപ്പിച്ച്,,,

Top