ഉപ്പത്തിനൊപ്പം പിടിച്ച് കൊണ്‍ഗ്രസ്; ഗുജറാത്തില്‍ പ്രതീക്ഷകളെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം
December 18, 2017 8:35 am

അഹമ്മദാബാദ്: രാജ്യം വീക്ഷിക്കുന്ന ഗുജറാത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം പിടിച്ച് ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ കാണുന്നത്. പകുതി സീറ്റുകളിലെ നില,,,

Top