ചെരിപ്പുകൊണ്ട് ട്യൂഷന്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയെ അടിച്ചു, പിന്നീട് വെള്ളം കുടിക്കാനും ചിരിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു; അധ്യാപകന്റെ ക്രൂരതയറിഞ്ഞ് ഞെട്ടി മാതാപിതാക്കള്‍
November 19, 2018 2:53 pm

അലിഗഡ്: മകന് ട്യൂഷനെടുക്കാന്‍ വന്ന അധ്യാപകന്റെ ക്രൂരത അറിഞ്ഞ മാതാപിതാക്കള്‍ ഞെട്ടി. പഠിപ്പിക്കാന്‍ വന്ന അധ്യാപകന്‍ കുട്ടിയെ ചെരുപ്പുകൊണ്ടും കൈകൊണ്ടും,,,

Top