ആരാണ് സജീവ് ജോസഫ്? കോടികളുടെ തിളക്കത്തില്‍ മുങ്ങുന്ന കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ഈ സാധാരണക്കാരനായ നേതാവിനെ നിങ്ങളറിയുമോ?
April 17, 2016 5:40 pm

പാര്‍ട്ടിക്കുവേണ്ടി ജീവനും ജീവിതവും മാറ്റിവച്ചരുടെ കണ്ണീരും രക്തവും ഉണ്ട് കോണ്‍ഗ്രസെന്ന മാഹാ പ്രസ്ഥാനത്തിനു പിന്നില്‍….സാധാരണക്കാരില്‍ സാധാരണക്കാരായവരുടെ പിന്തുണയും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമാണ് ഇന്നും,,,

Top