കില്ലർ വൈറസ് മൂലം മനുഷ്യകുലം ഇല്ലാതായേക്കുമോ ?കൊറോണ വൈറസിന് ജനിതകമാറ്റം വരുന്നു.ഇനി വരുന്നത് ഇതിലും ഭീകരൻ ?പുതിയതായി രൂപമെടുത്ത വൈറസ് കൂടുതൽ അപകടകാരിയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.
June 14, 2020 7:00 pm

ന്യൂയോർക്ക് : കില്ലർ വൈറസ് ആയ കൊറോണക്ക് ജനിതക മാറ്റം വരുന്നു .പുതിയ വൈറസ് മനുഷ്യകുലത്തിന് ഇല്ലാതാക്കുമോ ?പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ,,,

Top