എതിരാളികളെ പിന്നിലാക്കി ‘പശു’യാഹുവിന്റെ പേഴ്‌സണാലിറ്റി ഓഫ്‌ ദി ഇയര്‍
December 22, 2015 12:27 am

ന്യൂഡല്‍ഹി: എതിരാളികളെ ബഹുദൂരം പിന്നിലാക്കി യാഹുവിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ‘പേഴ്‌സണാലിറ്റി ഓഫ്‌ ദി ഇയര്‍’ ആയി’പശു’ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. മറ്റെല്ലാ എതിരാളികളെയും അപ്രതീക്ഷിതമായി,,,

Top