പിണറായിയെ പൂട്ടിയ ദുര്‍ഗ്ഗ…അനീസയ്ക്ക് വന്‍ കയ്യടി.
August 16, 2019 1:08 am

പിണറായിയെ പൂട്ടിയ ദുര്‍ഗ്ഗ. അന്തം കമ്മികളെ ചവുട്ടി അരച്ച ദുര്‍ഗ്ഗ. ശ്രീറാമിന് അനുഗ്രഹമായ ദുര്‍ഗ്ഗ. അനീസയ്ക്ക് വന്‍ കയ്യടി. തിരുവനന്തപുരം,,,

എം.എം.ഹസൻ മാർക്ക് തട്ടിപ്പുകാരൻ !..ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത.
August 16, 2019 12:58 am

എം.എം.ഹസൻ മാർക്ക് തട്ടിപ്പുകാരൻ !..ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത.കോണ്‍ഗ്രസില്‍ കുതികാല്‍ വെട്ട്. ഹസനെ പൂട്ടികെട്ടും. രാജ്യസഭയിലേക്ക് വണ്ടികയറ്റില്ല എന്നാണു പുതിയ അണിയറ നീക്കം,,,

Page 63 of 63 1 61 62 63
Top