നാലുമാസം ഗര്‍ഭിണിയായ മുന്‍ഭാര്യയെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച് യുവാവ്..അത്ഭുതകരമായി യുവതി രക്ഷപ്പെട്ടതിങ്ങനെ…
November 10, 2018 12:25 pm

റിയോ ഡി ജെനീറോ: നാല് മാസം ഗര്‍ഭിണിയായ തന്റെ മുന്‍ഭാര്യയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിക്കാന്‍ യുവാവിന്റെ ശ്രമം. ഒടുവില്‍ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ട,,,

Top