വിജയ് മല്യക്ക് തിരിച്ചടി !!! ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറാന്‍ ബ്രിട്ടന്റെ തീരുമാനം.. കോ‌ടതി ഉത്തരവ് ബ്രി‌ട്ടൺ അംഗീകരിച്ചു!!
February 4, 2019 11:16 pm

ലണ്ടൻ : ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് മൂവായിരം കോടി രൂപ ഇന്ത്യ വിട്ട വിജയ് മല്ല്യയെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൈമാറാൻ ബ്രിട്ടന്റെ,,,

Top