സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയ കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള ആനുകൂല്യം വ്യാജരേഖ ചമച്ച് തട്ടിയെടുത്തു; മലയാളി നഴ്‌സിന് ജയില്‍ ശിക്ഷ വിധിച്ച് കോടതി
February 4, 2017 6:23 pm

ഡബ്‌ളിന്‍: വിദേശത്ത് ജോലിചെയ്യുന്നപലര്‍ക്കും ആരാജ്യങ്ങളിലെ ക്ഷേമപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ലഭിക്കാറുണ്ട്. വിദേശത്തെ ഉയര്‍ന്ന ശമ്പളത്തിനൊപ്പം ഈ ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ പക്ഷെ വ്യാജരഖയുണ്ടാക്കി,,,

Top