90 ദിവസത്തിനകം പ്രമേഹം മാറും ; ഈസ്റ്റേണ്‍ കമ്പിനിയുടെ ചക്കപ്പൊടിയില്‍ (Jack Fruit 365) പ്രമേഹത്തിന്റെ അലോപ്പതി ഗുളികപ്പൊടി – വന്‍ തട്ടിപ്പ് പുറത്ത്
November 6, 2021 2:10 pm

കൊച്ചി : ഈസ്റ്റേണ്‍ കമ്പിനിയുടെ ചക്കപ്പൊടിയില്‍ പ്രമേഹത്തിന് നല്‍കുന്ന മെറ്റ്ഫോമിന്‍ ഹൈട്രോ ക്ലോറൈഡ്‌ മരുന്ന്. ഒരു ഗ്രാം ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട്,,,

Top