മരണപ്പെട്ട ഭാര്യയെ അമ്മയാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന യുവാവ്; പ്രത്യുൽപ്പാദന ചരിത്രത്തിലെ അപൂര്‍വ്വ സംഭവം
November 8, 2017 10:25 am

മരിച്ചിട്ടും തന്റെ ഭാര്യയെ അമ്മയാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന യുവാവിന്റെ ജീവിതം വാര്‍ത്തയാകുന്നു. ജേക്ക് കോറ്റ്സ് എന്ന യുവാവാണ് ക്യാന്‍സര്‍ പിടിപെട്ട് മരിച്ചുപോയ,,,

Top