വന്ധ്യതാചികിത്സയുടെ മറവിൽ അനധികൃത അണ്ഡംവിൽപ്പന; ഇരകൾ മറുനാടൻ സ്ത്രീകൾ!ഇടനിലക്കാരുടെ പ്രതിഫലം 20,000 മുതൽ 30,000 വരെ.
December 31, 2019 2:38 pm

തിരുവനന്തപുരം:കേരളം ആരോഗ്യ രംഗത്ത് ഒന്നാമതായി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ മറ്റൊരു ദയനീയ റിപ്പോർട്ടും പുറത്ത് .സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യ സൂചികയിൽ,,,

പിണറായിയും ആരോഗ്യവകുപ്പും കസറുന്നു!.സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യ സൂചികയിൽ കേരളം ഒന്നാമത്.ദേശീയ ശരാശരി 60 പോയിന്റാണെങ്കിൽ കേരളത്തിന് 70 പോയിന്റ്.ആരോഗ്യ രംഗത്ത് ഒന്നാമത് ,ലിംഗ സമത്വത്തിൽ പുരോഹിതിയില്ല.
December 31, 2019 4:48 am

ന്യൂഡൽഹി:പിണറായി സർക്കാർ വീണ്ടും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് .കേരളം ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാമത് വികസനവിരോധിയെന്നും ,അക്രമകാരിയെന്നും കോൺഗ്രസ് വിളിച്ചുപറയുന്നതൊന്നും സത്യമല്ല എന്നും കേരളം,,,

Top