പരസ്ത്രീ ബന്ധത്തില്‍ പുരുഷന്മാര്‍ മാത്രമാണോ കുറ്റക്കാരന്‍ ? സ്ത്രീ കുറ്റക്കാരിയല്ലെന്ന് വിധിച്ചത് പിതാവ് ; വിധിക്കെതിരേ ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുന്നത് മകന്‍
December 10, 2017 5:38 am

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇത് അപൂർവമായ ഒരു കോടതി വിധിക്ക് അവസരം ഒരുങ്ങുന്നു .പരസ്ത്രീഗമനത്തില്‍ പുരുഷന്‍ മാത്രമാണ് കുറ്റക്കാരനെന്ന് വിധിച്ച അച്ഛന്റെ വിധിക്കെതിരേ,,,

Top