ഹിന്ദുക്കളുടെ സന്താനോല്‍പാദനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ മരുന്നുമായി പ്രവീണ്‍ തൊഗാഡിയ രംഗത്ത്
June 12, 2016 1:08 pm

ജംബസര്‍: ഇന്ത്യ ഹിന്ദുക്കളുടെ രാജ്യമാണെന്ന് പരാമര്‍ശം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഎച്ച്പി നേതാവ് പ്രവീണ്‍ തൊഗാഡിയ വീണ്ടും വിവാദ പരാമര്‍ശവുമായി രംഗത്ത്. ഹിന്ദുക്കള്‍,,,

Top