നിർബന്ധിത ക്വാറന്റെയ്ൻ ഒഴിവാക്കി ഇന്ത്യ; ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക 99 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക്
November 16, 2021 1:10 pm

ന്യൂഡൽഹി:കോവിഡ് വാക്സിന്റെ രണ്ടു ‍ഡോസും എടുത്ത 99 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് ഇന്ത്യയിലെത്തുമ്പോഴുള്ള നിർബന്ധിത ക്വാറന്റെയ്ൻ ഒഴിവാക്കി. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്,,,,

Top