ഗര്‍ഭിണിയുടെ സ്‌കാനിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട് കണ്ടപ്പോള്‍ ഞെട്ടി; യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിത രൂപം
April 21, 2016 6:48 pm

ഇന്ത്യാനപോളിസ്: ജനിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് പല രൂപങ്ങളും കണ്ട് ഞെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഇതാദ്യമാകാം. ഗര്‍ഭിണിയായ യുവതിയുടെ സ്‌കാനിംഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട്,,,

Top