അടുത്തുള്ള കടയിൽ സാധനം വാങ്ങാൻ പോകുന്നവർക്കും വാക്‌സിനേഷന് പോകുന്നവർക്കും പാസ് വേണ്ട ; അത്യാവശ്യ യാത്രയ്ക്ക് മാത്രം പാസിന് അപേക്ഷിക്കാം : നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ
May 9, 2021 12:20 pm

സ്വന്തം ലേഖകൻ   തിരുവനന്തപുരം : ലോക്ഡൗണിൽ അത്യാവശ്യയാത്രയ്ക്ക് പൊലീസ് പാസിന് അപേക്ഷിക്കാൻ ഓൺലൈൻ സംവിധാനം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. അടുത്തുള്ള,,,

Top