തൃശൂരിൽ തുഷാർ വീഴും. പ്രതാപൻ നേടും…
March 28, 2019 5:19 pm

തുഷാറിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ഗുണം ചെയ്യില്ല. സിറ്റിംഗ് എംപി സിഎൻ ജയദേവന് സീറ്റില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയം ഇടത് വോട്ടുകൾ പിളർത്തും. വെള്ളാപ്പള്ളി &,,,

Top