ഭര്‍ത്താവിന് പരസ്ത്രീ ബന്ധമെന്ന് സംശയം: ഫോണിന്റെ പാസ്‌വേര്‍ഡ് നല്‍കിയില്ല, ഭാര്യ ഭര്‍ത്താവിനെ പെട്രോളൊഴിച്ച് കത്തിച്ചു
January 19, 2019 11:06 am

ഭര്‍ത്താവിന് മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയത്തിന്റെ പേരില്‍ ഭാര്യ ഭര്‍ത്താവിനെ പെട്രോളൊഴിച്ച് കത്തിച്ചു. ഫോണ്‍ പരിശോധനയ്ക്കായി ചോദിച്ചപ്പോള്‍ പാസ്‌വേര്‍ഡ് നല്‍കാത്തതിനെ,,,

Top