ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് സെക്​സ് !..ഭാര്യക്ക് ലൈംഗികമായി പകരുന്ന രോഗം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാല്‍ ഭര്‍ത്താവ് എന്തു ചെയ്യും ?

ഭാര്യക്ക് ലൈംഗികമായി പകരുന്ന രോഗം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാല്‍ ഭര്‍ത്താവ് എന്തു ചെയ്യും ?എന്തായിരിക്കും ആ ഭര്‍ത്താവിന്റെ മനോനില ?വിവാഹ വാര്‍ഷിക ദിവസം തന്റെ ഭാര്യക്ക് ലൈംഗികമായി പകരുന്ന രോഗം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഭര്‍ത്താവിന്റെ അവസ്ഥ വിചിത്രമായി വിവരിക്കുന്നു.

Latest
Widgets Magazine