ഗൾഫ് പണം എങ്ങോട്ട്? പ്രവാസികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ ചെലവാക്കുന്നതെന്തിന്?

ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ വിദേശികളെ ജോലിക്കെടുക്കുന്നത് വളരെയേറേ കുറച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ നിലവിൽ ജോലിയുള്ളവർക്ക് തന്നെ ജോലി നഷ്ട്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയാണ്.

എന്നിട്ടും യുഎഇയിലുടനീളം ഉപഭോക്താക്കൾ ചെലവഴിക്കുന്ന തുക വർദ്ധിച്ചു വരികയാണെന്ന് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഗൾഫിൽ കാശ് ചെലവാകുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ്?

2016ൽ യുഎഇയിലെ മൊത്തം ചെലവ് 182.7 ബില്ല്യൺ ഡോളറായിരുന്നു. ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ഇത് 15 ശതമാനം ഉയർന്നു. വാടകയ്ക്കും ഭക്ഷണത്തിനുമാണ് ആളുകൾ വൻതോതിൽ പണം ചെലവഴിക്കുന്നത്.

വീട് വാങ്ങൽ, വാടകയ്ക്കെടുക്കൽ എന്നീ ഇനത്തിൽ 75.7 ബില്യൻ ഡോളറാണ് ആകെ ചെലവായിരിക്കുന്നത്. ഇത് ആകെ ഉപഭോക്തൃ ചെലവിന്റെ 41 ശതമാനം വരും. യുഎഇയിൽ ആളുകളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലയ്ക്കുന്നത് താമസച്ചെലവാണ്.

ഭക്ഷണത്തിനും നോൺ ആൽക്കഹോളിക് പാനീയങ്ങൾ (ശീതളപാനീയങ്ങൾ) ക്കുമാണ് ആളുകൾ രണ്ടാമതായി പണം ചെലവഴിക്കുന്നത്. 24.8 ബില്ല്യൻ ഡോളറാണ് ഇതിനായി ചെലവാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

മൂന്നാമതായി ആളുകളുടെ പോക്കറ്റ് കാലിയാക്കുന്നത് ഗതാഗത ചെലവാണ്. 16.7 ബില്ല്യൺ ഡോളറാണ് ഇതിനായി ഒരു വർഷം ചെലവായിരിക്കുന്നത്.

ആശയവിനിമയത്തിനായി പണം ചെലവഴിക്കുന്നവർ ഗൾഫിൽ വളരെയധികമാണ്. ഇൻറർനെറ്റ്, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ ചെലവ് ഇരട്ടിയാക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

മെഡിക്കൽ ഉത്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങൾക്കുമായും ആളുകൾ നിരവധി പണം ചെലവാക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ വർഷം തോറും ഈ മേഖലയിലെ ചെലവ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മാറിയ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ വരും വർഷങ്ങളിലും ഈ മേഖലയിലെ ചെലവ് കൂട്ടുമെന്ന് വിദഗ്ദർ പറയുന്നു.

ഹോട്ടൽ, കാറ്ററിംഗ് മേഖലയിൽ പണം ചെലവാക്കുന്നവരും വളരെ കൂടുതലാണ്. ബാച്ചിലേഴ്സാണ് ഹോട്ടലുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നവരിലധികവും. ആകെ ചെലവിന്റെ 8.1 ശതമാനം തുക ഹോട്ടൽ, കാറ്ററിംഗ് മേഖലയിലാണ് ചെലവാക്കപ്പെടുന്നത്.

കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വിനോദത്തിനുമായും നല്ലൊരു തുക ചെലവാകുന്നുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള ചെലവ് മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് 8 ശതമാനവും വിനോദത്തിനായുള്ള ചെലവ് 7.7 ശതമാനവുമാണ് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Latest
Widgets Magazine