രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞു തകർന്നു !!പ്രവാസികള്‍ക്ക് വന്‍ നേട്ടം.സ്വര്‍ണവിപണിയും എണ്ണവിപണിയും തകര്‍ച്ചയിൽ
March 19, 2020 2:36 pm

ദില്ലി: രൂപയുടെ മൂല്യം വീണ്ടും ഇടിഞ്ഞുതകർന്നു .പ്രവാസികള്‍ക്ക് വന്‍ നേട്ടമാണ് രൂപയുടെ മൂല്യം തകർന്നതിനാൽ . ഡോളറിനെതിരെ 75 രൂപ,,,

ഉയര്‍ന്ന മൂല്യമുള്ള ഇന്ത്യന്‍ കറന്‍സികള്‍ നിരോധിച്ച് നേപ്പാള്‍
December 15, 2018 8:56 am

ഉയര്‍ന്ന മൂല്യമുള്ള ഇന്ത്യന്‍ കറന്‍സികള്‍ നേപ്പാള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിരോധിച്ചു. 2000, 500, 200 രൂപ നോട്ടുകളാണ് നിരോധിച്ചതെന്ന് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങള്‍,,,

Top