ഇന്ത്യന്‍ ഡോക്ടര്‍ സവിതയുടെ മരണം ചരിത്രം തിരുത്തി: ഗര്‍ഭച്ഛിദ്രത്തിനു ‘യെസ്’ പറഞ്ഞ് അയര്‍ലണ്ട്
May 26, 2018 7:57 pm

ഡബ്ലിന്‍: ഇന്ത്യന്‍ ഡോക്ടര്‍ സവിതയുടെ മരണം ഒടുവില്‍ അയര്‍ലണ്ടില്‍ ചരിത്രം തിരുത്തി. മാറി ചിന്തിക്കാന്‍ ഒരു അമ്മയുടെ മരണം വേണ്ടി,,,

Top