ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക് സംവിധാനം തകർന്നു ! എൻആർഐ ക്കാരുടെ അടക്കം കസ്റ്റമേഴ്‌സിന്റെ പണം അക്കൗണ്ടില്‍ എത്തുന്നില്ല ! കുത്തഴിഞ്ഞ ബാങ്കിങ് സംവിധാനത്തിൽ ദുരൂഹത !പ്രവാസികൾ അടക്കമുള്ളവരുടെ പണം നഷ്ടമായതായി സംശയം .
May 17, 2024 2:49 pm

കണ്ണൂർ : ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക് നെറ്റ് ബാങ്കിങ് തകർന്നു ! ?പ്രവാസികൾ അടക്കമുള്ളവരുടെ പണം നഷ്ടമാകുന്നതായി വലിയ പരാതികൾ,,,

തിരുവനന്തപുരത്ത് നെറ്റ് ബാങ്കിങ് തട്ടിപ്പ്; അധ്യാപികയുടെ 56000രൂപ നഷ്ടമായി
September 9, 2016 5:57 pm

തിരുവനന്തപുരം: ഹൈട്ടക് മോഡല്‍ എടിഎം തട്ടിപ്പിനുപിന്നാലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നെറ്റ് ബാങ്കിങ് തട്ടിപ്പും. അധ്യാപികയുടെ 56000 രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടു. തിരുവനന്തപുരം പട്ടം,,,

Top