ഇനി നിരത്തുകള്‍ റോബോട്ടുകള്‍ ഭരിക്കും
October 11, 2018 3:19 pm

കൊച്ചി: കേരളത്തിലെ റോഡുകതളില്‍ ട്രാഫിക് സ്ഥിരം കാഴ്ചയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ട്രാഫിക് സിഗ്നല്‍ ലൈറ്റുകള്‍ പലതും പണി നിര്‍ത്തി കാഴ്ചവസ്തു മാത്രമായി,,,

Top