വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വേഷത്തിലെത്തിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ വൈറൽ
December 14, 2022 7:21 am

മദ്ധ്യപ്രദേശ് ഇൻഡോറിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ റാഗിംഗ് നടത്തിയവരെ പിടികൂടുന്നതിനായി വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വേഷത്തിലെത്തിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ വൈറൽ ആണ്. 24കാരിയായ,,,

Top