പുനത്തില്‍ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുടെ നിര്യാണത്തില്‍ ചില്ല സർഗവേദി അനുശോചിച്ചു

റിയാദ്: പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ പുനത്തില്‍ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുടെ നിര്യാണത്തില്‍ ചില്ല സർഗവേദി അനുശോചിച്ചു. സരളവും എന്നാൽ തീക്ഷ്ണവുമായ ഭാഷാശൈലി കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മലയാള സാഹിത്യത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു. നോവല്‍, ചെറുകഥ, ഓര്‍മക്കുറിപ്പുകള്‍, യാത്രാവിവരണങ്ങള്‍ തുടങ്ങി എഴുത്തിന്റെ നിരവധി മേഖലകളില്‍ തന്റെ മുദ്രപതിപ്പിക്കാന്‍ പുനത്തിലിന് സാധിച്ചു. സൗദിയിലെ ഹ്രസ്വമായ പ്രവാസകാലമാണ് കന്യാവനങ്ങൾ എന്ന നോവലിന് ആധാരമായത് . സ്മാരകശിലകൾ എന്ന നോവൽ മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച രചനകളിലൊന്നാണ് . മലയാളത്തിലെ ആധുനിക കഥാസാഹിത്യത്തിന് പുനത്തിലിന്റെ സംഭാവന സമാനതകളില്ലാത്തതാണെന്ന് അനുശോചന സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു.

Latest