ദ്രോഗ്‌ഹെഡാ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷന് പുതിയ നേതൃത്വം

ദ്രോഗ്‌ഹെഡാ : ദ്രോഗ്‌ഹെഡാ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ (DMA ) യുടെ 2020 പ്രവർത്തന വർഷത്തിലെ സാരഥികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. DMA യുടെ പതിനഞ്ചാമത് പ്രവർത്തന വർഷമാണ് 2020 . എല്ലാ വർഷത്തെയും പോലെ ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഈ വർഷത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ :- കോർഡിനേറ്റർസ് : യേശുദാസ് ദേവസ്സി, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ ,അനിൽ മാത്യു. കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ : ബേസിൽ എബ്രഹാം ,സുനിൽ തോമസ് ,ബിനോയ് ജോസഫ് ,ചാക്കോ ജോസഫ് ,എമി സെബാസ്റ്റ്യൻ, റോയ്‌സ് ജോൺ സിൽവസ്റ്റർ ജോൺ ,ബിജു വർഗീസ്…

Top