പിണറായിയുടെ പച്ചക്കള്ളങ്ങള്‍

പിണറായിയുടെ പച്ചക്കള്ളങ്ങള്‍.
വേട്ടക്കാളക്ക് പാര്‍ട്ടി കസേരയാണ് നല്ലത്‌

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്, ശബരിമല വിഷയം, തോമസ് ചാണ്ടി തുടങ്ങിയ കേസുകളില്‍ പിണറായിയുടെ നിലപാടുകള്‍ വാസ്തവവിരുദ്ധമായിരുന്നു

Top