വയനാട് ലോകസഭാസീറ്റിൽ ഹസൻ മത്സരിക്കും..ഷാനവാസ് തെറിക്കും. ജനമോചനയാത്രയിലൂടെ പിരിവിനിറങ്ങിയ ഹസന് സ്ഥാനവും കടക്കെണിയും
April 23, 2018 9:33 pm

കൊച്ചി:കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം തെറിക്കും എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ ജനമോചന യാത്ര നടത്തിയത് അടുത്ത് വരുന്ന ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വയനാട് ലോക്സഭാ,,,

Top