കർണാടകത്തിലെ നഴ്സിംഗിന് അംഗീകാരമില്ല!..വിദ്യാർഥികൾ ആശങ്കയിൽ! നഴ്സിംഗ് കോളജുകൾക്കെതിരെ വീണ്ടും ഇന്ത്യൻ നഴ്സിംഗ് കൗണ്‍സിൽ
December 7, 2017 8:38 pm

ബംഗളൂരു: കർണാടകത്തിലെ നഴ്സിംഗ് കോളജുകൾക്കെതിരെ വീണ്ടും ഇന്ത്യൻ നഴ്സിംഗ് കൗണ്‍സിൽ(ഐഎൻസി) രംഗത്ത്. ഐഎൻസിയുടെ ഒൗദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽനിന്നു കർണാടകത്തിലെ നഴ്സിംഗ് കോളജുകളുടെ,,,

നഴ്‌സിങ് കോളേജുകള്‍ക്ക് അംഗീകാരം ഇല്ല ! നെഞ്ചിൽ നെരിപ്പോടായി കര്‍ണ്ണാടകത്തിലെ മലയാളി നഴ്‌സിങ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികൾ
July 10, 2017 4:37 pm

മംഗളൂരു: കര്‍ണ്ണാടകത്തിലെ നഴ്‌സിങ് കോളേജുകളുടെ അംഗീകാരം സംബന്ധിച്ച പ്രതിസന്ധിക്ക് അറുതിയായില്ല. ആയിരക്കണക്കിന് മലയാളി നഴ്‌സിങ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി,,,

കര്‍ണാടകയിലെ നഴ്‌സിങ് കോളേജുകളുടെ അംഗീകാരം റദ്ദാക്കി.വിദേശ ജോലി ലഭിക്കാനുളള സാധ്യതക്ക് ഇരുട്ടടി ..മലയാളികൾ പ്രതിസന്ധിയിൽ
June 24, 2017 10:46 pm

ബംഗളുരു: കര്‍ണാടകയിലെ മുഴുവന്‍ നഴ്‌സിങ് കോളേജുകളുടെയും അംഗീകാരം ഇന്ത്യന്‍ നഴ്‌സിങ് കൗണ്‍സില്‍ എടുത്തുകളഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തെ നഴ്‌സിങ് കോളേജുകള്‍ക്ക് കര്‍ണാടക നഴ്‌സിങ്,,,

Top