വീഞ്ഞ് പോലെ വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്തോറും നീ ഏറെ സുന്ദരി; ഭാര്യ പൂജക്ക് ജന്മദിനാശംസകൾ നേർന്നു നടൻ ജോൺ കൊക്കൻ
March 23, 2020 11:12 pm

നീ വീഞ്ഞ് പോലെ വർഷം കഴിയുംതോറും നിന്റെ സൗന്ദര്യം ഏറുന്നു. ഓരോ ദിവസവും നിന്നെ ഞാൻ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഭാര്യ,,,

Top