കരമനയിലെ കൂട്ടമരണം ദുരൂഹത വർദ്ധിക്കുന്നു…!! വിൽപ്പത്രത്തിൽ സ്വത്ത് ശുശ്രൂഷിച്ച കാര്യസ്ഥന്…!! 30 കോടിയുടെ സ്വത്തിൽ വിവാദ കൈമാറ്റം
October 27, 2019 10:52 am

കരമനയിലെ ദുരൂഹ മരണങ്ങളില്‍ പ്രത്യേക സംഘം നാളെ അന്വേഷണം തുടങ്ങും. ദുരൂഹ മരണങ്ങളിലും സ്വത്ത് കേസിലുമാണ് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുക.,,,

Top