അതികാരമുറപ്പിച്ച് കോൺഗ്രസ്!..സിപിഎമ്മിന്റെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റുകൾ പോകും.

അതികാരമുറപ്പിച്ച് കോൺഗ്രസ്!..സിപിഎമ്മിന്റെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റുകൾ പോകും.പിണറായി വിജയനെതിരെ സൈലന്റായ വികാരം ആഞ്ഞടിച്ച് എന്നും യുഡിഎഫ് 80 മുതൽ 87 സീറ്റുവരെ നേടുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് . സിപിഎമ്മിലെ സ്ഥാനാർഥി നിർണയം ആണ് തുടർ ഭരണത്തെ അട്ടിമറിച്ചത് .

Top